TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI (İsimler ve Kavramlar Tanımı, Kodlama Yoluyla Ezber)

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

Tohomas hobbes= insan insanın kurdudur
john jacke= en temel hak mülkiyet hakkıdr birey doğanın ürünüdür
j. j. rausse= birey doğanın değil toplumun üründr bunun için davranışlar toplumsal kökenlidir
david hume = insan eylemlerini toplumsallik olarak açıklar
montesquie= iklim coğrafya koşulları ve nüfus
adam ferguson= sanayi ile gelen gelişim olduğunu ve bunun “yabancılaşma”ya yok açtığını düşünür
BILIMSEL DEVRIM=Newtonun yerçekimi yasası ile ortaya çıkmıştır
MODARNITE=Nesnel birbilim evrensel bir ahlak ve yasa şeklinde biçimlenmiştir
Hegel=doğruluk felsefesinin eleştirisine giriş. kutsal aile
paul sweezy= tüccarlar
maurice dobb=feodal toplumun çözümlenmesi için sınıf mülkiyet çatışmasıyla açıklar
robert bren ner=özgür iş gücü
rudef hilferding=finans kapital
luxemburgar=doğal ekonomi, kapitalizm öncesi üretim biçimleri *lenin=sanayi sermayesi,tekelci firmalar kâr oranını artırır
bukhorin=üretim örgütlerini gerçekleştirme
BAĞİMLİLİK OKULU=Gelişme yazaninda azgelişmişlik perspektifinden bakarak analiz yapmaya çalışan ilk yaklaşım
frank= metropol uydu kavramları, bağımlılık zinciri, süreklilik
emmanuelle =ekonomik artık
raul prebish=hammadde ve yarı mamül
ECLA =1648de kuruludu.ithalata dayalı sanayileşme modeli
paul baron=büyümenin ekonomi politigi
celso furtado=temel güç kaynakları teknoloji, finansal kaynaklar piyasa ve ucuz emek kaynaklarıdr
dos sontos =merkez ve çevre, mekansal yapı
samir amin=merkez sistemler ve çevre sistem
hettne=bakma tekeli sunma tekeli, akdemik emperyalizm
giddens antony=modarniteyi 4e böler kapitalizm, endüstrilesme,askeri güç, gözetim
MODERNIZİM=19yy.sonlarında sanatsal ve kültürel alandaki değişim
MODERNLEŞME= 17yy. başlangıctr.geleneksel toplumların modern toplumlara dönüşmesi
MODERN KURUCULAR= Saint simon,A. comte, G. simmel
saint simon=sanayi devleti
comte=pozitivizm yerine fora bilimlerini kullanır bilim egemendr
KLASIK TOPLUMCULAR =Karl marx, weber, durkeim
karl marx=modern dünyıyı biçimlendiren temel dönüştürücü güç kapitalizmdr.
weber =bürokratik rasyonelliğin yok açtığı ‘demir kafes’ tanımını ileri sürer
durkeim=kapitalizm ile değil iş bölümü ile modern dünya kurulur
POSTMODERNIZM=Herşeyi red eder hetorojenligi ve farklılığı esas alır aydınlanmaya tepki olarak çıkmıştır
jürgen hobermas=moderniteyi tamamlanmamış proje olarak tanımlar
wo od=modernitenin yıkılması aydınlanma ile değil kapitalizmle olur
KAPITALIST TOPLUM ÖZELLIKLERI= Rekabete dayalı piyasa.özel mülkiyetin merkezi rolü. girişimciliğin genişlemesi doğası.

TOPLUMSAL DEĞİŞME KURAMLARI -FİNAL- KODLAMA YOLUYLA EZBER

1-Parlamenter Popülizm = Türkiye’de burjuva demokrasisine karşı uygulanan rejim

2-Batı Avrupa sanayileşmesi ile karşılaştırıldığında Türkiye’ye özgü belirgin farklardan biri=Tarımda küçük mülkiyet-küçük işletme biçimlerinin yaygın ve kalıcı hale gelmesi

3-Dış bağımlılık özellikleri = Türkiye ekonomisinin klasik kapitalizmin gelişmesinden farklı olarak 1946 yılından itibaren giderek artan özelliklerinden biri

4-Azgelişmiş = Türkiye’de ekonomik gelişme sürecinin erken aşamalarından başlayarak üretken olmayan “hizmetler”sektörünün aşırı gelişmesi ve şişkinleşmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik yapı

5-Türkiye’de burjuva devriminin başlangıç yılı =1908

6-Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecindeki Osmanlı toplum yapısının karşılığı =Yarı-sömürgeleşmiş toplum yapısı

7-İttihatçılar ve Kemalistler = Türkiye’de 1919-1922 yılları arasındaki döneme burjuva-devrimci karakterini kazandıranlar

8-Kadro Hareketi= Latin Amerika Bağımlılık Okulu tarafından savunulan tezi ,1930’lu yıllarda Türkiye İçin öne sürmüştür

9-Milli İktisat =Modernleşmenin ve kalkınmanın en önemli mekanizması olarak devlet desteğiyle bir yerli ve milli burjuvazi yetiştirilmesini savunan görüş

10-Kalkınmada kadın = Liberal feminist yaklaşımı temsil eder

11-Kadın ve Kalkınma = Marksist feminist yaklaşımı temsil eder

12-Mülkiyet hakkında eşitlik = Kadınların stratejik toplumsal cinsiyet ihtiyaçları arasında yer alır

13-Ev İşleri,çocuk bakımı gibi işlerde eşitlik = Kadınların pratik toplumsal cinsiyet ihtiyaçları arasında yer alır

14-Refah = 1970 öncesi kadınlara ve toplumun kırılgan gruplarına yardımı hedefler

15-Eşitlik = gelişmekte olan ülkelerde kadınların konumlarının iyileştirmesine yönelik Batılı feministlerin talepleri etrafında şekillenen yaklaşım

16-Yoksullukla mücadele =1970’li yıllardan sonra , gelir getirici projelerle kadınların gelir kazanmasını amaçlayan yaklaşım

17-Etkililik yaklaşımı =Kadınların üretim , yeniden üretim ve topluluk işlerinde kullandıkları emeklerin esnekliğinden yararlanır

18-Güçlendirme yaklaşımı = Kapasitelerini artırarak kadınların kendilerine olan güvenlerini kazanmasını , maddi ve manevi olmayan kaynaklar üzerinde kontrol sahibi olmasını hedefleyen yaklaşım

19-Kyoto Protokolü = Küresel Isınma ve iklim değişikliği ile ilgili uluslararası uygulamaları ve normları belirleyen anlaşma/protokol

20-L. Sklair = Küreselleşme olgusunu Uluslar üstü kapitalist sınıf kavramıyla açıklayan düşünür

21-M. Castells =Ağ toplumu kavramı

22-Risk toplumu kavramı =U. Beck

23-Küreselleşme kavramı =R. Robertson

24-Oluşum = 1400-1750 yılları arasında Avrupa’da bireyciliğin ve humanizmin önem kazandığı ve ulusalcılığın ortaçağ toplum anlayışına karşıt olarak ortaya çıkmış olduğu aşama

25-Küreselleşme kavramını zaman ve mekan bağlamında ele alan düşünür =A. Giddens

26-Küreselleşmeyi tarihsel aşamalara bağlı olarak açıklayan düşünür =R. Robertson

27-Yaygın birikim rejiminin görüldüğü dönem = 19. Yüzyılın ortalarından Birinci Dünya Savaşı’na kadar süren dönem

28-Yoğun birikim rejiminin görüldüğü dönem =İkinci Dünya savaşı sonrası dönem

29-İlk birikim dönemi = 19. Yüzyılın ortasına kadar süren dönem

30-Yaygın birikim rejiminin özelliklerinden = Devletin ekonomideki rolünün asgari düzeyde ve sınırlı olması

31-Yoğun birikim rejiminin özelliklerinden =Kitlesel tüketimin yaygın olması

32-Yalın birikim rejiminin özelliklerinden = Emeğin merkez , çevre ve yarı çevre olarak üç gruba ayrılması

33-Adem-i Merkeziyetçi örgütlenmenin görüldüğü dönem =Yalın(esnek) birikim rejiminde

34-Yoğun birikim rejimi dönemi = Emek;güvenceli , sosyal haklara sahip , sendikalı ve örgütlü bir güce dönüştüğü dönem

35-“Toplam kalite kontrol “ ve “Kalite Kontrol Çemberi“ sisteminin geliştirildiği dönem

36-Taylorizmin özelliklerinden değil =İşçilerin bilgi ve becerilerini üretim sürecinde kullanabilmesi

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s