SİYASET BİLİMİ SINAVDA ÇIKMASI MUHTEMEL 39 SORU

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

1. Gözlenen olayların sınıflandırılması sonucunda, değişmez, her zaman ve her yerde geçerli neden-sonuç ilişkilerine varılmasına ne ad verilir?
Bilimsel yasa

2. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin kurucusudur?
Comte

3. Yapısal işlevci akımın bir temsilcisi olan ve “bozuk işlev, açık ve gizli işlev” kavramlarını geliştiren toplumbilimci kimdir?
Metron

4. “İnsan aynı ırmakta iki kez yıkanmaz” sözünün toplum bilimleri açısından anlamı nedir?
İnsan ve toplum öğesi, sürekli değişen bir yapıya sahiptir

5. Durheim, birbirlerini tamamlayacak işlevlere sahip kişiler arasındaki dayanışmaya ne ad verir?
Organik
6. Sosyolojiyi “Toplumsal Statik” ve “Toplumsal Dinamik” olarak ikiye ayıran sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?
Comte

7. Türkiye’de boğazların önemi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında bir yere sahip olma gibi unsurlar, siyasal davranış etkenlerinden hangisine bir örnektir?
Coğrafi konum ve genişlik

8 Toplumsal-siyasal çevre ile bireyin arasında yaşam boyu süren dolaylı ve doğrudan etkileşim sonucunda, bireyin siyasal sistemle ilgili görüş, davranış, tutum ve değerlerinin gelişmesine ne ad verilir?
Siyasal toplumsallaşma

9. Türk kadını hangi yıl seçme şeçilme hakkını elde etmiştir?
1934
10. “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.” ilkesi hangi siyasi düşünceye aittir?
Liberalizm

11. Aşağıdakilerden hangisi Marx’a göre bir üstyapı unsuru değildir?
Üretim ilişkileri

12. Marx’ın kuramına göre aşağıdakilerden hangisi bir üst yapı unsuru değildir?

Ekonomik kurumlar

13. Üç ana toplum tipinin, üç ana kişilik tipini yarattığını savunarak; geleneklere göre, vicdanına göre ve başkalarının kendinden beklentilerine göre hareket eden insan sınıflaması yapan kuramcı kimdir?
David Riesman

14. Belirli bir konudaki kanı ve davranışların kaynağını oluşturan, onlar arasındaki bağlantıyı ve bir anlamda tutarlılığı sağlayan olguya ne ad verilir?
Tutum

15. Bir grubu oluşturan kişiler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik olarak Moreno tarafından geliştirilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyometri

15. Bir grubu oluşturan bireyler arasındaki duygusal bağlantıları saptama amacına yönelik olan teste ne ad verilir?
Sosyometri testi

16. Ortodoks marksist görüşe göre, gençliğin sınıf çatışmalarındaki temel işlevi nedir?
Emekçi sınıflara bilinç götürmek

17. Resmi grup ya da gönüllü grup olarak da adlandırılan grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
İkincil grup

18. “Grup Dinamiği” kavramını ortaya atan ve geliştiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Lewin

19. Kadroculara göre yirminci yüzyıldaki temel çelişki kimler arasındadır?

Sömüren ülkelerle sömürülen ülkeler arasında

20. Kast sisteminin oluştuğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Hindistan

21. Aralarında belirli türden, sık ve sürekli ilişkiler bulunan, az sayıda kişiden oluşan belirli bir dayanışma ve doğrudan ilişkilere sahip gruplara ne ad verilir?
Küçük gruplar

22. Marksist düşünceye göre toplumsal sınıfları oluşturan temel öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Üretim araçlarının özel mülkiyeti

23. Kast sisteminin temelindeki ayrım nedir?
Dinsel ayrım

24. Marksizm açısından sınıfları yaratan temel etken nedir?
İşbölümü

25. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ülke genişliğinin ulusal güce olumlu etkisine bir örnektir?
Rusya

26. Aşağıdakilerden hangisi askeri gücün bağlı olduğu etkenlerden bir değildir?
Psikolojik etkenler

27. İmparatorluk kurma ve sürdürme siyasetinin ideolojisi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Emperyalizm

28. Napolyon’un “Süngülerle her şey yapılabilir, ama üstüne oturulamaz!” sözünü, aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade eder?
Ulusal güç, sadece askeri güce dayalı olamaz

29. Üyelerinin niteliğine en çok önem veren parti türü aşağıdakilerden hangisidir?
Totaliter partiler

30. İşçi sınıfının mücadelesi sonucu, oy hakkının yaygınlaştırılmasıyla birlikte ortaya çıkan farklı yapıdaki partilere ne ad verilir?
Kitle partileri

31. Aşağıdakilerden hangisi sınıfsal kökenli bir baskı grubudur?
İşçi sendikaları

32. Komünist partilerin temel örgütlenme birimi aşağıdakilerden hangisidir?
Hücreler

33. TÜSİAD ne tür bir baskı grubudur?
Toplumsal sınıflara dayalı

34. Partinin, “devletin” ya da “kurulu düzenin” bekçisi durumunda olduğu partiler aşağıdakilerden hangisidir?
Faşist partiler

35. Aşağıdakilerden hangisi ulusal gücün maddesel ögelerinden biri değildir?
Ulusal moral

36. Eflatun’un “ya devleti filozofların yönetmesi, ya da devleti yönetenlerin filozoflaşması” gerektiği görüşünün günümüz siyaset anlayışındaki yansıması aşağıdakilerden hangisidir?
Tekno-siyasetçilerin ortaya çıkması

37. Siyasal yaşamda daha büyük öneme sahip baskı grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Sınıfsal kökenli baskı grupları

38. Otoriter-totaliter baskı grupları daha çok hangi örgütlerde görülür?
Faşist partilerde

39. Kitle partilerinin örgüt birimi neye dayanır?
Ocak’lara

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s