ATATÜRK İLKELERİ VE İNKLAP TARİHİ I SINAVLARDA ÇIKAN BANKO SORULAR

Yayınlandı: Ekim 29, 2012 / Uncategorized

1)İstanbul hükümetinin heyet’i temsiliyeyi kendisine denk siyasal bir organ olarak gördüğünü gösteren gelişme ?*İstanbul hükümeti nin Salih paşa yı görüşmelerde bulunmak üzere Amasya ya göndermesi

2)Anadolu da olağan üstü yetkilere dayanan bir meclisin oluşturulması kararı alındığında bu meclisin tam anlamıyla belirginleşen niteliği?*Ulusal karakterde olacağı

3)Aşağıdakileredn hangisi Lozan barış ant. çözülemeyen srunlardan bridir?*Boğazlar sorunu

4) İnsanların üretilen değerleri koruyup geliştirebilmelerini ve aralarındaki her çeşit ilişkinin düzenlenmesini kapsayan kültür öğesi?*Devlet ve hukuk

5)Ulusçuluk akımını dünyaya yaygınlaştıran olay?*fransız ihtilali

6)Yasaya bağlı devletin temel özelliği?*Yasaların genel ve herkesi bağlayıcı olması

7)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre Türk ulusunun oluşumunda etkili olan ögelerden biri değildir?*Din birliği

8)Kurtuluş savaşında TBMM’nin halkçılık düşüncesini beninsemesini zorunlu kılan en önemli olgu?*Ulus egemenliğine dayalı yeni bir devletin kurulmuş olması

9)1926’da Türk MEDENİ Kanunu’nun laiklik için temel sayılabilecek maddesi?*Rüşt yaşına ulaşan çocuğun dinini seçmekte özgür olması

10)Atatürçü sistemi bir bütün olarak reddedenlerin ortak özelliği?*Demokrasiyi hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görmeleri

11)Hangisi Türk devrimi nin niteliklerinden biri değildir?*Devrim ilkelerinin birbirinden bağımsız olması

12)Aşağıdakilerden hangisi birinci dönem TBMM’nin özelliklerinden biri değildir?*Meclisin vekilleri görevden alma yetkisinin olmaması

13)Mondros ateşkesinin “ateşkes” hükümlerine uymayan maddesi?*Yenenlerin diledikleri yeri işgal edebilmesi

14)Aşağıdakilerden hangisi çağdaş Türkiye nin temeli olan Lozan Antlaşması kapsamında değildir?*Türkiye nin boğazlar üzerinde tam savunma ve denetim hakkının tanınması

15)Aşağıdakilerden hangisi II.Dünya savaşı’nın Türkiye üzerindeki etkilerinden biridir?*Döviz stokunun oluşması

16)Avrupa yı deokratik değerlerin işlediği ülkeler topluluğu haline getirmek,insan haklarını ve özgürlüklerini el birliği ile korumak amacıyla kurulan uluslararası örgüt?*Avrupa konseyi

17)Bir devlette belirli bir zamanda yürürlükte olan hukuk kurallarının bütününe ne ad verilir?*Pozitif hukuk

18)İnsanların kendi içlerine kapanıp yüzlerce yıl aynı değerleri saklamalarını üretilen değerleri özlerinde ve niteliklerinde hiçbir değişme olmadan kuşaklar boyu sürdürmelerini önleyen kültür öğesi?*bilim ve sanat

19)Avrupa da din adamlarının her işe karışmaları ve bütün toplumu en üst düzeyde yönetmelerinin Hristiyanlığın kaynaklarında bulunmadığı gerçeğinin anlaşılmasından sonra ortaya çıkan gelişme?*Reform

20)Aşağıdakilerden hangisi Osm.devletinde demokratik bir hukuk devleti kurulamamasını nedenlerinden biridir?*Kur’an ve hadiste saptanmış suç ve cezalara dokunulamaması

21)Yeni Türkiye Devleti’ndeki bütün okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanması hangisi ile olmuştur?*Tevhid-i Tedrisat Kanunu

22)Türkiye de ilk kez tam anlamıyla evrensel bir üniversite yapısı aşağıdakilerden hangisinde oluşmuştur?*İstanbul Üniversitesi

23)Hangisi yeni Türkiye Devleti ‘nin sanayileşme konusunda özel sektörü özendirmek için aldığı önlemlerden değildir?*Kamu iktisadi teşekküllerini düşük fiyatla özelleştirmesi

24)Atatürk devrimleri aşağıdakilerin hangisi hakkında yasal zorunluluk getirmemiştir?*Kadınların uygar bir kılıkta dolaşması

25)Kişiliğin hukuk düzeni içinde belirginleşmesini sağlayan öğe?*Kişinin soyadı taşıması

26)Atatürkçülük ideolojisinin temelini oluşturan iki üst ilke?*Akılcılık-Ulusçuluk

27)Hangisi Atatürk’ün egemenlik konusundaki düşüncelerinden biri değildir?*Her insan egemenliğe farklı derecelerde sahiptir

28)Aşağıdakilerden hangsi halkçılığın amaçlarından biri değildir?*Toplumdaki ayrıcalıkların sürdürülmesine olanak vermek

29)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk devrimlerini koruma yollarından değildir?*Devrimin temelini değiştirecek kadroların yetiştirilmesine izin verilmesi

30)Avrupa Konseyi’ne üye derneklerin vatandaşlarının, kendi devletlerini dava edebilmelerine olanak sağlayan uluslararası belge?*İnsan hakları ve Ana özgürlükleri korumaya dair sözleşme

31)Siyasal Liberalizmin zafer kazandığı ilk bölge?*Amerika

32)Devrime ihtiyaç duyan toplumlarda devrimin yürütülebilmesi için öncelikle değiştirilmesi gereken sistem?*Hukuk

33)I.Yurdun savunulmasıII.Asayişin sağlanmasıIII.Eğitim işlerinin düzenlenmesiIV.Sağlık işlerinin düzenlenmesiV.Bireye bırakılan ve devletin yüklendiği ekonommik alanlarda akılcı bir ayrım yapılması
Yukarıda verilen faaliyetler Atatürk ilkelerinden özellikle hangi ikisinin kapsamına girer?*Devletçilik-Halkçılık

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s